Experimenteren op het Fietspad van de Toekomst

Om innovatieve ideeën op te halen over de toekomst van het fietspad én om met de regio in gesprek te gaan, schreef de provincie Utrecht  de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Met deze prijsvraag werden zowel bedrijven als particulieren opgeroepen om vernieuwende ideeën te bedenken die het fietsen aantrekkelijker maken. De winnende ideeën worden uitgetest op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum.

Tien boomveren langs het Fietspad van de Toekomst

Boomveren zijn bomen zonder wortels in de grond. Hierdoor kunnen we hier toch bomen plaatsen, voor ‘normale’ bomen is hier eigenlijk geen ruimte. Het doel van de Boomveren is dat fietsers op dit winderige stuk toch beschut kunnen fietsen. Daarnaast wordt onderzocht of de beweging die de bomen maken in de wind stroom op kan wekken. 

 

WE TESTEN DE BLIKSEMSNELLE BAAN

De bliksemsnelle baan is getest: een blauwe inhaalbaan op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum. Deze inhaalbaan is een pilot op het Fietspad van de Toekomst, waarmee de provincie Utrecht te weten wilde komen of fietsers de inhaalbaan als een mogelijke oplossing ervaren voor steeds drukkere fietspaden met toenemende snelheidsverschillen onderling. Gedurende vier weken konden fietsers hun ervaringen delen en is de positie van de fietser op het fietspad gemeten.

Pilots

Upcycling

Migreren van fietssuggestiestrook naar autosuggestiestrook en van tankstation naar sociale knoop UpCycling gaat niet alleen over hergebruik maar daarbij ook over het toevoegen van waarden; voor de leefkwaliteit van dorpen, de route en haar verworpen erfenis van het fossiele verleden. De belangrijkste beweging daarbij is een denkstap bij de verkeerskundige discipline en de ruimtelijke ordenaars

Lees verder »

Boomveer

Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie die nauwelijks ruimte vraagt. Met behulp van boomveren kunnen er toch bomen langs fietspaden staan, op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Hierdoor kunnen fietsers meer in het groen en dus ook meer beschut fietsen.  Daarnaast wordt onderzocht

Lees verder »

De bliksemsnelle baan

Veiliger inhalen Infrabedrijf KWS bedacht een oplossing om de verschillende snelheden van de rustige fietser, de e-bikes en de speed pedelecs op het fietspad beter te faciliteren. Met een zogenaamde inhaalbaan op het fietspad haalt de snelle fietser de langzamere fietser makkelijker en veiliger in. In het najaar van 2020 is de bliksemsnelle baan getest.

Lees verder »