HET FIETSPAD VAN DE TOEKOMST

Fietspad van de Toekomst
Om innovatieve ideeën op te halen én de regio te betrekken, schreef de provincie Utrecht eind 2019 de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Om ideeën op te halen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het fietspad. In hoeverre is er ruimte voor de langzame en snelle fietser, is men bereid ruimte voor de auto op te geven en gaat het niet alleen om infrastructuur en verkeer, maar ook om energie, duurzaamheid en natuur?

Op weg naar dé fietsregio van Europa 
Het aantal inwoners en bezoekers van onze provincie groeit de komende jaren sterk. Om onze provincie bereikbaar, groen en gezond te houden, stimuleren we het gebruik van de fiets. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en neemt minder ruimte in dan de auto. We maken fietsen daarom aantrekkelijk en veilig: we verbeteren het regionaal fietsnetwerk, realiseren snelfietsroutes en kiezen voor innovaties die bijdragen aan gezond leven. Ook zorgen we voor overstapmogelijkheden bij het OV en voor voldoende fietsenstallingen. En met fietscampagnes stimuleren we iedereen om vaker de fiets te pakken, zowel voor woon- werkverkeer als voor recreatieve doeleinden. We hebben de ambitie om dé fietsregio van Europa te worden.

Contact
Neem contact met ons op via info@fietspadvdtoekomst.nl.