Boomveer

Boomveren zijn lichtgewicht bomen die niet met hun wortels in de bodem staan, maar in een technische constructie die nauwelijks ruimte vraagt. Met behulp van boomveren kunnen er toch bomen langs fietspaden staan, op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Hierdoor kunnen fietsers meer in het groen en dus ook meer beschut fietsen.  Daarnaast wordt onderzocht of de boomveren stroom op kunnen wekken. Doordat de bomen niet met hun wortels in de grond staan en ruimte krijgen om te bewegen in de wind, kan de pendelbeweging die de boom maakt energie opleveren. In de pilot wordt getest hoe de stroom die de boom opwekt gebruikt kan worden om de boomveer zelfvoorzienend te maken. En of in de toekomst die stroom zou kunnen worden gebruikt voor verlichting langs de fietspaden, of voor het opladen van elektrische fietsen.

In dit filmpje legt Stef van boomkwekerij Ebben uit wat een boomveer is.

Tien boomveren 

Vanaf maandag 22 maart worden er tien Boomveren geplaatst op het fietspad langs de N225 in Remmerden, bij het bedrijventerrein.  De boomveren zijn begin april te bewonderen. Vorig jaar is er al één “test-Boomveer” geplaatst.

Beschut

Het doel van de Boomveren is dat fietsers op dit winderige stuk toch beschut kunnen fietsen. Stef Janssen van Boomkwekerij Ebben: “We hopen dat de Boomveren de wind vangen, en in de hete zomer de zon, wat de fietser meer comfort geeft. Ook hopen we met het plaatsen van de Boomveren dat de fietsbeleving door het groen wordt verhoogd. Of dat zo is, horen we graag. We houden een enquête onder fietsers wat ze van de Boomveren vinden”.  De boomkwekerij heeft ook tafels en fietsenstallingen bij het ‘pop-up bosje’ geplaatst, zodat je als fietser ook even kunt pauzeren tussen het groen.

Boomstroom

De boomkwekerij gaat daarnaast meten of de Boomveren stroom op kunnen wekken. Doordat de bomen niet met hun wortels in de grond staan en ruimte krijgen om te bewegen in de wind, kan de pendelbeweging die de boom maakt energie opleveren. In de pilot wordt getest hoe de stroom die de boom opwekt gebruikt kan worden om de Boomveer zelfvoorzienend te maken. En of in de toekomst die stroom zou kunnen worden gebruikt voor verlichting langs de fietspaden, of voor het opladen van elektrische fietsen.

De pilot wordt gedurende twee jaar getest. Fiets je ook even langs?

Fietspad van de Toekomst

Om innovatieve ideeën op te halen over de toekomst van het fietspad én om met de regio in gesprek te gaan, schreef de provincie Utrecht de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Met deze prijsvraag werden zowel bedrijven als particulieren opgeroepen om vernieuwende ideeën te bedenken die het fietsen aantrekkelijker maken. De boomveer was één van de winnende ideeën van de prijsvraag Fietspad van de Toekomst en door Boomkwekerij Ebben B.V. uit Cuijk bedacht. Ook de andere winnende ideeën worden uitgetest op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum, zoals de Bliksemsnelle Baan.