De bliksemsnelle baan

Veiliger inhalen

Infrabedrijf KWS bedacht een oplossing om de verschillende snelheden van de rustige fietser, de e-bikes en de speed pedelecs op het fietspad beter te faciliteren. Met een zogenaamde inhaalbaan op het fietspad haalt de snelle fietser de langzamere fietser makkelijker en veiliger in.

In het najaar van 2020 is de bliksemsnelle baan getest. Deze inhaalbaan is een pilot op het Fietspad van de Toekomst, waarmee de provincie Utrecht te weten wilde komen of fietsers de inhaalbaan als een mogelijke oplossing ervaren voor steeds drukkere fietspaden met toenemende snelheidsverschillen onderling. Gedurende vier weken konden fietsers hun ervaringen delen en is de positie van de fietser op het fietspad gemeten.

Bliksemsnelle Baan

 

Wisselende reacties

Het blauwe fietspad viel op in de bosrijke omgeving. 222 fietsers vulden de enquête in en gaven via de website van het Fietspad van de Toekomst hun mening. Niek Bijl van KWS Infra, het bedrijf dat het idee heeft bedacht: “Veel mensen die de enquête hadden ingevuld ervaarden het fietspad als te smal voor een inhaalbaan en dat er met de baan de indruk werd gewekt dat de snelle fietser voorrang zou krijgen. Daartegenover gaf een kleinere groep aan dat er meer ruimte werd gecreëerd om in te halen of ingehaald te worden. Daarnaast waren de reacties op de kleur van het fietspad wisselend. Waar de één de signalerende werking prees, vond de ander het niet passen in de bosrijke omgeving”.

Beter benutten breedte fietspad

Naast de enquête heeft KWS ook gemeten of de plek van de fietsers op het fietspad veranderde door de blauwe baan. Niek Bijl: “De metingen lieten zien dat het gedrag van fietsers in groepjes door de baan nauwelijks veranderde. De fietsers bleven even vaak naast elkaar fietsen, in plaats van dat ze achter elkaar gingen fietsen. Het fietsgedrag van de fietsers die alleen fietsten veranderde wel, zij fietsten zo’n tien centimeter meer richting de berm. Hierdoor werd de volledige breedte van het fietspad beter benut en ontstond er ruimte in het midden om beter te kunnen inhalen”. Of de bliksemsnelle baan succesvol is, dat wil zeggen of rustige en snelle fietsers elkaar daadwerkelijk comfortabeler passeren, is moeilijk te zeggen. Niek Bijl: “Met dit gegeven zou je kunnen kijken of je met dergelijke signalering het fietspad beter kunt benutten. Maar dan wel op een breder fietspad. Door de gevallen herfstbladeren is het fietspad eigenlijk te smal geworden, wat de werking van het fietspad en daarmee het experiment negatief heeft beïnvloed”.

Breder fietspad

Tineke de Jong-Mateboer, projectleider van het Fietspad van de Toekomst: “Met deze pilot wilden we vooral het probleem van de steeds groter wordende snelheidsverschillen op het fietspad aan het licht brengen. En daar met elkaar het gesprek over aan gaan. Het grote aantal reacties bevestigde dat dit een probleem is dat leeft. Fietspaden verbreden is niet overal mogelijk, daarom is het goed om te experimenteren met de bestaande ruimte. Een gekleurde baan op het fietspad is een relatief eenvoudige interventie. Maar het probleem van smalle fietspaden met een toenemend aantal fietsers met toenemende onderlinge snelheidsverschillen laat zich met markering om fietsers te geleiden niet echt oplossen. De oplossing zou toch eerder gezocht moeten worden in het verbreden van het fietspad”. Dit wordt verder onderzocht met het onderzoeksproject Samen op het Fietspad. Het eindrapport van KWS is op te vragen via fiets@provincie-utrecht.nl.

Fietspad van de Toekomst

Om innovatieve ideeën op te halen over de toekomst van het fietspad én om met de regio in gesprek te gaan, schreef de provincie Utrecht de prijsvraag ‘Het Fietspad van de Toekomst’ uit. Met deze prijsvraag werden zowel bedrijven als particulieren opgeroepen om vernieuwende ideeën te bedenken die het fietsen aantrekkelijker maken. De bliksemsnelle baan was één van de winnende ideeën van de prijsvraag Fietspad van de Toekomst en door KWS Infra bedacht. Ook de andere winnende ideeën worden uitgetest op het fietspad langs de N225 tussen Doorn en Leersum, zoals de Boomveer.